SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA Z BETONU

DELFIN SKB H-O
DELFIN SKB H-O-BP5
DELFIN SKB H-O-BP10

DELFIN SKB H-O

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858 – 1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Innowacyjnym rozwiązaniem w separatorach węglowodorów typu hybrydowego jest to że wysoki stopień separacji uzyskujemy poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 0,1 mg/dm³.

W zależności od warunków terenowych istnieje możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie:

  • Pierścieni wyrównawczych Ø600; H=0,1m; 0,3m;0,5m
  • Nadstawki Dn1500; H=0,5; 0,75; 1,0m
  • Włazy żeliwne B125; C250; D400

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ: od 3 l/s do 100 l/s
Pojemność zbiornika [l]: 1240 -28000
Objętość komory odmulania [l]: 300 -10000
Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm³
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 162-988
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej [m]: 0,2
Automatyczne zamknięcie pływakowe – tak
Uchwyty do podnoszenia – tak
Włazy: żeliwne 600 mm/d2, d3
Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

DOSTĘPNE WARIANTY

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem DELFIN SKB H-O / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem DELFIN SKB H-O / ZBIORNIKI OWALNE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemność
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
[m]Hcl
Waga
[kg]
Liczba
włazów
Qnom d1 h1 h2 Lz Dw. Hz
SKB H-O 3 3 1 240 160 700 800 1 500 1 900 120 300 940 205 0,153 5 000 2
SKB H-O 4 4 1 240 160 700 800 1 500 1 900 120 400 840 184 0,153 5 000 2
SKB H-O 6 6 2 100 160 800 900 1 500 2 500 120 600 1 500 191 0,153 6 000 2
SKB H-O 8 8 2 100 160 800 900 1 500 2 500 120 800 1 300 166 0,153 6 000 2
SKB H-O 10 10 2 480 200 600 700 1 500 2 500 120 1 000 1 480 162 0,153 6 000 2
SKB H-O 15 15 4 000 200 700 800 2 000 2 500 120 1 500 2 500 294 0,153 8 500 2
SKB H-O 20 20 5 000 200 900 1 000 2 000 3 000 120 2 000 3 000 287 0,153 9 500 2
SKB H-O 30 30 6 100 250 900 1 000 2 000 3 000 120 3 000 3 100 287 0,2 11 000 2
SKB H-O 40 40 7 800 315 900 1 000 2 500 3 000 120 4 000 3 800 562 0,2 12 500 2
SKB H-O 50 50 12 000 315 800 900 3 000 3 000 150 5 000 7 000 824 0,2 20 500 2
SKB H-O 75 75 15 600 315 700 800 4 700 2 500 2 800 150 7 500 8 100 900 0,2 22 000 3
SKB H-O 50 100 20 800 315 700 800 5 500 2 500 3 000 150 10 000 10 800 1 040 0,2 26 000 3

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze
WYMIARY
Średnica: 600mm
Wysokość: 100, 300, 500 mm
Nadstawka
WYMIARY
Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 mm
Wysokość: 500, 750, 1000 mm
Włazy żeliwne
KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

  • Wysoka skuteczność oczyszczania – poniżej 0,1 mg/ dm3 separatorów hybrydowych
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników