SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z BETONU

DELFIN SKB S-O

DELFIN SKB S-O-BP5

DELFIN SKB S-O-BP10

DELFIN SKB S

DELFIN SKB S-O

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.

Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 5mg/dm³.

W zależności od warunków terenowych istnieje możliwość zwiększenia zbiornika poprzez zastosowanie:

  • Pierścieni wyrównawczych Ø600; H=0,1m; 0,3m; 0,5m
  • Nadstawki Dn1500; H=0,5; 0,75; 1,0m
  • Włazy żeliwne B125; C250; D400

INFORMACJE TECHNICZNE

Przepływ nominalny: od 2 l/s do 200l/s
Pojemność czynna zbiornika [l]: 550-30000 l
Objętość komory odmulania [l]: 300 -15000 3
Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich [l]: 162 -562
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej [m]: 0,2
Automatyczne zamknięcie pływakowe -tak
Uchwyty do podnoszenia -tak
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
Włazy: DN 600, żeliwo/d2,d3
Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

DOSTĘPNE WARIANTY

Separator węglowodorów

DELFIN SKB S-O / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

separator węglowodrów

DELFIN SKB S-O / ZBIORNIKI OWALNE

separator węglowodorów

DELFIN SKB S-O / ZBIORNIKI PROSTOPADŁOŚCIENNE

Symbol Przepływ
(wielkość
nominalna)
[1/s]
Pojemnośś
zbiornika
[l]
Średnica
wlotu/wylotu
[mm]
Wys.
dopływu
[mm]
Wys.
odpływu
[mm]
Wymiary zbiornika
[mm]
Komora
odmulania
(objętość
osadnika)
[l]
Komora
separacji
(objętość
separatora)
[l]
Poj.
gromadzenia
cieczy lekkiej
[l]
Wys.
warstwy
cieczy lekkiej
(maksymalna
wysokosc
gromadzenia
cieczy)
[m]
Waga
[kg]
Liczba
włazów
D h1 h2 Lz S Hz
SKB S-O 3 3 550 160 540 590 1 000 1 700 120 300 250 120 0,153 2 600 1
SKB S-O 4 4 720 160 630 680 1 000 2 000 120 400 320 120 0,153 2800 1
SKB S-O 6 6 1 360 200 640 690 1 200 2 300 120 600 760 173 0,153 4 000 1
SKB S-O 8 8 1 550 200 670 720 1 200 2 500 120 800 750 173 0,153 4 300 1
SKB S-O 10 10 2190 200 610 660 1 500 2 300 120 1 000 1 190 271 0,153 5 400 1
SKB S-O 15 15 3 600 200 700 750 2 000 2 300 120 1 500 2 100 480 0,153 7 900 1
SKB S-O 20 20 4 700 200 840 890 2 000 2 800 120 2 000 2 700 480 0,153 8 900 1
SKB S-O 30 30 6 900 250 810 860 2 200 3 100 120 3 000 3 900 760 0,2 11 000 1
SKB S-O 40 40 9 600 315 720 770 2 500 3 140 120 4 000 5 600 982 0,2 13 000 1
SKB S-O 50 50 15 000 315 700 750 3 000 3 300 150 5 000 10 000 1 413 0,2 21 500 1

AKCESORIA

Pierścienie wyrównawcze

WYMIARY
Średnica: 600 mm

Wysokość: 100, 300, 500 mm

Nadstawka

WYMIARY

Średnica: 1000, 1200, 2000, 2200, 2500 mm

Wysokość: 500, 750 1000 mm

Włazy żeliwne

KLASA:
B125; C250; D400

DLACZEGO DELFIN

  • Skuteczność oczyszczania – <5 mg/ dm3
  • Wykonane na zbiornikach żelbetonowych okrągłych, owalnych i prostopadłościennych, klasy minimum 35/45, wodoszczelności WB i mrozoodporności XF 1
  • Szczególnie polecane są do montażu na terenach jezdnych, na dużych zagłębieniach – 4 klasy obciążenia (maksymalna siła obciążenia 500 kN)
  • W zależności od warunków terenowych możliwość dopasowania wysokości zbiornika poprzez zastosowanie: pierścieni wyrównawczych, nadstawki, włazów żeliwnych
  • Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
  • Konstrukcja wykluczająca konieczność stosowania elementów wymagających okresowej wymiany
  • Niskie koszty opróżniania dzięki optymalnym pojemnościom zbiorników