Ruszyła budowa nowej fabryki na terenie parku technologicznego Delfin. Fabryka będzie wyposażona w nowoczesną trójramienną maszynę do rotomouldingu w technologii SAT. Maszyna będzie przeznaczona do produkcji  zbiorników oczyszczalni. Dzięki tej inwestycji uruchomimy produkcję nowego produktu: nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii SBR-MAD.

Nowa hala produkcyjna łączy się z już istniejącą halą – dzięki temu zapewnimy jeszcze lepszą organizację pracy naszych zakładów.

Co to oznacza dla klienta?

  • nowy produkt:  innowacyjna oczyszczalnia ścieków w technologii SBR-MAD;
  • większe możliwości produkcyjne – wzrost wydajności o 75%;
  • szeroki asortyment urządzeń w różnych rozmiarach zbiorników;
  • szybsza realizacja zamówień;
  • wysoka jakość produktów;

O kolejnych etapach naszej najnowszej inwestycji będziemy na bieżąco informować.

Zakup maszyny do produkcji oczyszczalni metodą rotomouldingu został dofinansowany  w ramach Projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności DELFIN Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii  SBR-MAD” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 2.5. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Oś 2 „Konkurencyjna gospodarka”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy: